به نام خدا
ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار ، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکر ناحيه اعلام
فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ، موضوع در اسرع وقت پيگيري شود