آغاز پروژه نهضت آسفالت معابر سطح شهر رامهرمز
آغاز پروژه نهضت آسفالت معابر سطح شهر رامهرمز

شهردار رامهرمز از آغاز پروژه نهضت آسفالت معابر سطح شهر رامهرمز خبر داد.

حسین صفری اظهار داشت: عملیات آسفالت معابر سطح شهر با اولویت مناطقی که جزء برنامه بوده در فاز4 فرهنگیان از شقایق های 14 تا 19 بالغ بر 20هزار متر مربع انجام شد.وی افزود :بزودی تعداد 10 خیابان از کوی طالقانی یک و همچنین معابرمسکن مهر زبیدی را آسفالت خواهیم کرد. شهردار رامهرمز افزود: در نیمه اول سال جاری در مجموع 50 هزار متر مربع آسفالت در سطح معابر شهری اجرا خواهد شد.اعتبار این پروژه یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از بخش تملک دارایی ها و بخشی از آن از اعتبار جاری شهرداری تامین شده است.